Všetky oznamy

OZNAM Koniec prevádzky

16.07.2020

Na základe harmonogramu letných prádznin, určeného zriaďovateľom Mesto Banská Bystrica, končí prevádzka MŠ 28.07.2020.

Školský rok sa začína 02.09.2020

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ

25.06.2020

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ, si môžu prísť rodičia vyzdvihnúť dňa 29.06.2020 od 11:00 hod do 14:00 hod., do MŠ 9.mája 26.

Prosíme rodičov, aby priniesli potvrdenie od pediatra.

S pozdravom Mgr. Klára Slabeciusová- riaditeľka MŠ

Opatrenie

18.06.2020

Žiadame rodičov, vstupovať do budovy len s ochranným rúškom či iným ochranným prostriedkom.

Ďakujeme.

Organizačné pokyny

04.06.2020

Vážení rodičia, prosíme Vás o dodržiavanie nasledovných pokynov, ktoré vyplývajú a sú v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR a RÚVZ.

Zákonný zástupca je povinný:

 • dodržiavať pokyny riaditeľa MŠ, ktoré sú upravené v Šk.poriadku MŠ,
 • dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní dieťaťa do MŠ nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk,
 • počas pobytu v šatňovom priestore / vstupnom priestore MŠ a pri odovzdávaní/preberaní dieťaťa do/z MŠ zdržiavať sa maximálne 10 minút,
 • odovzdávať dieťa výhradne zamestnancovi MŠ až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra,
 • predkladať pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia Vyhlásenie COVID prosíme o vytlačenie a vypísanie na prvý deň vstupu do MŠ,
 • pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ podpísať Prehlásenie zákonného zástupúca o zdravotom stave každý deň,
 • rešpektovať zákaz nosenia hračiek a iných vecí z domáceho prostredia do MŠ,

Vstup detí do MŠ a ranný filter

 • sprevádzajúca osoba sa pohybuje v MŠ vždy v rúšku,
 • poverená osoba pri vstupe do MŠ vykoná meranie teploty dieťaťa, zabezpečí dezinfekciu rúk. V prípade príznakov ochorenia zavolá triednu učiteľku a dieťa sa nepreberie,
 • v šatni sprevádzaná osoba umiestni náhradné rúško hygienicky zabalené s menom dieťaťa do jeho skrinky,
 • v šatni môžu byť pri príchode dieťaťa do MŠ maximálne dve dospelé osoby,zdržať sa v priestoroch maximálne 10 minút.

PREVÁDZKOVÁ DOBA MŠ JE OD 7:00-16:00

Prosíme rodičov prinieť papierové utierky na utieranie rúk detí. Ďakujeme.

Nestihli ste darovať 2 % z dane OZ Šporťáčik

20.04.2020

Milí rodičia a priatelia OZ pri MŠ 9. mája,

dovoľujeme si Vám pripomenúť možnosť darovať 2% z vašich daní na naše Občianske združenie Šporťáčik alebo možnosť poukázania finančného daru priamo na účet OZ Športáčik (č. účtu SK31 8330 0000 0029 0133 9860). Do správy pre prijímateľa prosím zadajte „dar“.

Mimoriadne okolnosti pandémie spôsobili posun termínov aj v tejto oblasti. Finančná správa umožnila daňovníkom - v súvislosti so sťaženými podmienkami vyvolanými ochorením COVID-19 - posunúť popri iných daňových termínoch aj lehotu na darovanie percent z dane.

Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie.

Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie.

Ďakujem.

Mgr. Viera Pavlovičová

Predseda OZ Športáčik

Pomôžte 2% percentami

18.02.2018

Pomôžte škôlke a poukážte 2% z Vašich daní pre OZ ŠPORŤÁČIK. Čítajte viac

Státie vozidiel

19.11.2017

Státie vozidiel v ranných a popoludňajších hodinách je možné len v dostupnej vzdialenosti po pravej strane cesty na ulici 9. mája.