Všetky oznamy

Zimné prázdniny

05.12.2022

Vážení rodičia,

na základe Harmonogramu prevádzky počas zimných prázdnin 2022/2023 vydaným MESTOM Banská Bystrica Vám oznamujeme, že prevádzka našej MŠ bude ZATVORENÁ V TERMÍNE od 23.12.2022 - do 31.12.2022.

Výsledky volieb do Rady školy

25.11.2022

Zvolení členovia Rady školy za rodičov sú:

1. Mgr. Petra Bartková - 30 hlasov

2. Michal Čunderlík- 25 hlasov


Hlasovania sa zúčastnila nadpolovyčná väčšina zákonných zástupcov v počte 75 voličov.

Platby

01.09.2022

Platby za materskú školu:

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ SK 02 7500 0000 0040 1714 6952, doplňujúci údaj príspevok MŠ: meno a priezvisko dieťaťa + trieda

2. Príspevok za stravuSK 02 7500 0000 0040 1714 6952, doplňujúci údaj: meno a priezvisko dieťaťa + trieda

Pomôžte 2% percentami

18.02.2018

Pomôžte škôlke a poukážte 2% z Vašich daní pre OZ ŠPORŤÁČIK. Čítajte viac

Státie vozidiel

19.11.2017

Státie vozidiel v ranných a popoludňajších hodinách je možné len v dostupnej vzdialenosti po pravej strane cesty na ulici 9. mája.